Diensten

Van het bijhouden van de financiële administratie, online boekhouden en loonadministratie, tot aan fiscale aangiften, advisering en begeleiding; bij Exonero Consulting zit u goed! Bij de uitvoering van deze werkzaamheden streven we niet enkel naar een hoge productiviteit, maar ook efficiëntie. Om dit te stroomlijnen beschikt Exonero Consulting over moderne hard- en software, waarbij voornamelijk gewerkt wordt met Exact Online, E-boekhouden, AFAS software, en Snelstart. Ook worden andere pakketten niet uitgesloten, en kunnen met overleg gebruikt worden.

De verwerking van de administratie kan op vele manieren plaats vinden en kan eerder gezien worden als een samenspel tussen u en ons. Zo heeft u de keuze om de administratie (gedeeltelijk) zelf te verwerken of deze volledig aan ons uit te besteden. Het is maar net wat uw prioriteit is; de administratie (gedeeltelijk) zelf verwerken zal resulteren in een kostenbesparing, terwijl het volledig uitbesteden ervan u tijdsbesparing zal opleveren. Bij ons wordt de administratie verzorgd via Exact Online; de internationale web service voor online boekhouden.

Als ondernemer wilt u grip op uw onderneming. U wilt namelijk op meerdere momenten van het jaar kunnen peilen hoe uw onderneming er voor staat. Exonero Consulting hecht daarom veel waarde aan het tijdig voorzien van deze informatie. Onze klanten krijgen bij ons standaard na afloop van ieder kwartaal een tussentijdse rapportage. Op verzoek kan de frequentie van het leveren van deze tussentijdse rapportages worden verhoogd.

Middels overzichtelijke en duidelijke tussentijdse rapportages worden de cijfers weer tot leven gebracht. Deze tussentijdse rapportages zorgen er niet alleen voor om te laten zien hoe uw onderneming presteert, maar dienen ook als stuurinformatie. Hiermee zult in staat zijn betere en onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot de toekomst.

Uw jaarrekening wordt in elkaar gezet aan de hand van Infine Rapportage Software, ofwel het programma wat direct gekoppeld is aan uw Exact Online boekhoud-administratie. Deze zal worden opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging, en zal de volgende elementen bevatten:

 • Het Accountantsrapport. Hierin vind u, naast de algemene zaken, ook de resultaat- en meerjarenvergelijking, de financiële- en fiscale positie, kengetallen en de grafische weergave.
 • De Balans, Winst- en Verliesrekening en de diverse toelichtingen hierop.
 • De bijlagen. Hierin vind u een overzicht van de staat van de bezittingen en de afschrijvingen hierop, de jaaropstelling van de omzetbelasting en een specificatie van het ondernemerskapitaal.
Gezien u liever niet in aanraking zou willen komen met de Belastingdienst, zorgt Exonero Consulting voor het totaal plaatjes omtrent de belastingen. Ons streven is dan ook om de ondernemer niet meer belasting te laten betalen dan nodig is, gezien de regels omtrent belasting continue wijzigen. Een bijkomend gevolg is dat de voordelen en/of kortingen vaak niet worden benut.
Wij kunnen u van dienst zijn bij het verzorgen van de volgende belastingaangiften:
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • VennootschapsbelastingInkomstenbelasting(ondernemers en particulieren)
Salarisadministratie
Wij kunnen de volledige salarisadministratie verzorgen
Onze standaard dienstverlening bestaat uit:
 • Het aan-/afmelden bij Belastingdienst
 • Stamgegevens invoeren en onderhouden
 • Verwerken mutaties
 • Loonstroken verzorgen
 • Jaarwerk verzorgen (w.o. jaaropgaven medewerkers)
 • Journaalposten aanleveren t.b.v. verwerking in uw financiële administratie (conform uw grootboekrekeningschema)
 • Belastingbestand aanleveren
 • CAO-wijzigingen bijhouden
 • Pensioenaangiften indienen
Daarnaast kunnen wij je ook van dienst zijn bij:
 • Aangiften loonbelasting
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen van overeenkomsten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld studiekostenregeling, onkostenvergoeding)
 • Bruto-/nettoberekeningen.

Advies op maat

Of u als ondernemer nu een starter bent, een groeiproces doormaakt of juist een stap op de plaats maakt, regelmatig zult u advies in moeten winnen over uiteenlopende zaken. De ene keer heeft u een vraag over financieringen of personele zaken en de andere keer heeft u een advies van een fiscalist, jurist of accountant nodig. Wij hanteren het één loket principe. Met al uw vragen kunt u bij ons terecht. Uw vraag kan beantwoord worden middels:

 • Eigen kennis
 • Raadpleging van de kennisbank
 • Inschakelen van één van onze (externe) adviseurs/specialisten

Advisering en begeleiding, waar nodig met vakspecialisten

 • Welke rechtsvorm
 • Bedrijfsvoering
 • Herstructureringen
 • Investerings-/financieringsplannen
 • Bedrijfsopvolging
 • Aan- en verkoop van ondernemingen
 • Automatisering
Voor een perfecte begeleiding en advisering doen wij waar nodig een beroep op een groot netwerk aan vakspecialisten. Door deze samenwerking kunnen wij u altijd de meest optimale oplossing bieden. Hierdoor kunnen wij direct slagvaardig optreden.

Wij werken voornamelijk samen met onder andere

 • Notarissen
 • Advocaten
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieringsspecialisten
 • Automatiseringsdeskundigen
× Kunnen wij u helpen?